Viljum vera í fremstu röð og getum það!

Undanfarin tvö ár hefur Vestmannaeyjabær verið í fyrsta sæti í þjónustukönnun Gallup meðal 20 stærstu sveitarfélaganna þegar kemur að þjónustu við barnafjölskyldur. Af því er ég stolt og það er mikilvægt að halda áfram á þeirri braut.
Skólar og leikskólar eru „vinnustaðir“ barna okkar í allt að 14 ár. Mikil umræða hefur verið undanfarin ár um lestur og læsi barna að loknum grunnskóla. Læsi kemur okkur öllum við og er á ábyrgð okkar allra. Læsi er lykill að öllu námi. Það að geta lesið sér til gagns er undirstaða þess að geta tekið virkan þátt í lýðræðissamfélagi.

Leik- og grunnskólinn er það jöfnunartæki sem við höfum til að nesta alla nemendur út í lífið með jöfn tækifæri. Ég veit að það er keppikefli allra að börnin okkar nýti skólaárin sem best og fái bestu mögulegu menntun. En það er einhverstaðar pottur brotinn, því við erum ekki að nesta alla nemendur jafn vel út í lífið eftir sína skólagöngu. Þar hallar sérstaklega á drengi. Við getum gert betur sem samfélag og læsi og lestur er ekki bara á ábyrgð foreldra og kennara, þetta kemur okkur öllum við.
Staða menntunar í víðu samhengi er svo sannarlega á dagskrá, enda ein mikilvægasta undirstaðan í velmegun samfélagsins og velgengni einstaklinganna. Við höfum alltaf tækifæri til að gera betur. Hlúa að mannauðnum í skólasamfélaginu, leita leiða að nýrri nálgun í samvinnu og sátt, nemendum og okkur öllum til heilla.
Við þurfum að þora að fara nýjar leiðir og já, það þarf að fylgja fjármagn. Þar höfum við stigið stór skref á þessu kjörtímabili.

“Kveikjum neistann“ í Vestmannaeyjum
Fyrsta þróunar- og rannsóknarverkefnið, sem nýtt Rannsóknarsetur um menntun og hugarfar ræðst í, er verkefnið “Kveikjum neistann“ og fer það fram í Grunnskóla Vestmannaeyja. Þetta er verkefni um að bæta árangur og líðan nemenda og er undir stjórn Hermundar Sigurmundssonar prófessor á menntavísindasvið HÍ. Vestmannaeyjabær er þátttakandi í verkefninu bæði fjárhagslega og faglega. Skólasamfélagið okkar, starfsfólk á bæjarbókasafninu og fleira fagfólk er að vinna af áhuga og dugnaði að þessu verkefni. “Kveikjum neistann“ er að vekja verðskuldaða athygli enda gríðarlega spennandi fyrir margra hluta sakir. Það verður gaman að fylgjast með framhaldinu og ég efast ekki um að það mun hafa áhrif til góðs fyrir nemendur og skólasamfélagið allt.

Gjaldfrjáls leikskóli frá 12 mánaða aldri á kjörtímabilinu
Þá hefur Vestmannaeyjabær sett sér það markmið að miða við 12 mánaða aldur við inntöku í leikskóla. Í því felast áskoranir þegar sú jákvæða þróun er hér í Eyjum að börnum er að fjölga. Við viljum stefna að gjaldfrjálsum leikskóla frá 12 mánaða aldri á kjörtímabilinu. Þetta yrði gert í þremur skrefum og fyrsta skrefið tekið strax í haust með því að fella niður gjöld fyrir börn á 5 ára deildinni. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og nú þarf að stíga það skref að það fylgi grunnskólanum varðandi gjaldtöku. Samhliða gjaldfrjálsum leiksskóla þarf að taka samtal við forráðamenn um að stytta vinnudag barnanna í takt við vinnutímastyttingu þeirra.

Við viljum gera enn betur!
Hér í Vestmannaeyjum höfum við undanfarin 3 ár lagt mikla áherslu á snemmtæka íhlutun og fá leikskólar bæjarins fjármagn í því skyni, sem er ekki tengt greiningum heldur er hugsað til að grípa og aðstoða nemendur strax, byggt á skimunum eða mati kennara. Það er mikilvægt því tíminn vinnur ekki með ungum nemendum í leikskóla sem þurfa að bíða eftir sérhæfðri aðstoð. Aukin áhersla er í leikskólunum á að efla enn frekar málþroska og orðaforða barna sem er mjög þarft. Þetta er að skila sér í betri árangri og glaðari börnum!
Hér í Vestmannaeyjum tókum við líka ákvörðun um að tækjavæða grunnskólann og hefur það verkefni verið í gangi í tæp 3 ár og mun ljúka á næsta ári. Sérstakur verkefnastjóri er yfir spjaldtölvuinnleiðingu Grunnskóla Vestmannaeyja sem skiptir miklu máli því það þarf að fylgja eftir slíkri innleiðingu. Markmiðið um eitt tæki á hvern nemanda náðist núna í febrúar. Sýnir könnun sem gerð var meðal nemenda að þeim gengur vel að tileinka sér tæknina í námi og verkefnin eru fjölbreyttari. Verið er að undirbúa nemendur fyrir „heim“ tækninnar. Mikilvægt er að áfram verði verkefnastjóri í grunnskólanum sem stýri vinnunni inn í framtíðina.
Margt hefur verið gert á kjörtímabilinu í fræðslumálum. Má þar nefna sem dæmi að leikskólagjöld hafa verið fryst öll árin til að ná því markmiði að vera með samkeppnishæf gjöld samanborið við önnur sveitarfélög, en þau höfðu áður verið í hærri kantinum hjá okkur.
Einnig var stofnaður þróunarsjóður leik- og grunnskóla og verða styrkir þessa árs afhentir í dag, 1. maí. Mörg frábær verkefni hafa fengið styrk úr sjóðnum, m.a. verkefnið „Út fyrir bókina“ sem einnig hlaut menningarverðlaun SASS árið 2020.
Skólalóðirnar hafa tekið stakkaskiptum og er frábært að sjá hvað vel hefur tekist til við endurbætur á þeim, enda var löngu kominn tími til. Nýjasta viðbótin er ungbarnaleiksvæði á Kirkjugerði og slíkt svæði verður einnig gert við leikskólann Sóla.

Horfum til framtíðar
Ný framtíðarsýn um áherslur í menntamálum hefur verið i vinnslu og víðtæk vinna verið í gangi. Haldnir voru vinnufundir með starfsfólki leik- og grunnskóla, nemendum, foreldrum og öðrum áhugasömum bæjarbúum og eru áherslurnar unnar út frá niðurstöðum þeirra funda. Gildi framtíðarsýnarinnar verða ÁHUGI-SAMVINNA-ÁRANGUR.
Umgjörðina utan um allt skólastarfið þarf sífellt að vera að bæta. Tekin hefur verið ákvörðun um að byggja við Hamarsskólann þannig að þar rúmist tónlistarskólinn og frístundaverið með 5 ára deildinni og yngsta stigi grunnskólans. Einnig verður í byggingunni fjölnota salur sem mikil þörf er á. Forhönnun viðbyggingarinnar er í gangi og áætlað að bjóða út stækkunina á þessu ári. Huga þarf að byggingu nýs leikskóla á næsta kjörtímabili til að mæta þeirri fjölgun barna sem er fyrirséð í Eyjum.
Í Vestmannaeyjum er mikill kraftur og metnaður í öllu skólasamfélaginu. Stefnt er að því að verða í fremstu röð og vera óhrædd við að fara nýjar leiðir að því markmiði. Við viljum gera enn betur! En þetta er ekki hægt án alls þess mannauðs og áhuga sem er í skólunum; og hjá foreldrum og samfélaginu öllu sem hafa tekið höndum saman og sett öflugt skólastarf í forgang!

Það skiptir líka máli að þeir sem taka ákvarðanir um stefnu í fræðslumálum hafi metnað fyrir hönd skólanna og skilning á mikilvægi þeirra. Og sýni það í verki.

Betri Eyjar – fyrir alla!

Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri
Höfundur skipar 3. sæti á lista og er bæjarstjóraefni Fyrir Heimaey.

Auglýsingar í blaðið

Skil á auglýsingum er í hádeginu á mánudögum.  Auglýsingar sendist á tigull@tigull.is Stærðirnar eru:

  • Heilsíða 170 x 240 mm + 3 mm blæðing 
  • Hálfsíða 170 x 120 mm + 3 mm blæðing
  • Kvartsíða 84 x 120 mm + 3 mm blæðing
  • Renningur 170 x 60 mm + 3 mm blæðing
  • Kubbur 84 x 59 mm + 3 mm blæðing
 
Hafðu samband fyrir verð tigull@tigull.is eða í síma 856-4250

Auglýsingar á vefinn

Auglýsingar sendist á tigull@tigull.is Stærðirnar eru:
  • Stór banner – þver yfir síðuna 1018 x 360 px
  • Auglýsing hægra megin 310 x 400 px
Hægt er að skoða aðrar stærðir – endilega sendið okkur póst á tigull@tigull.is
Search