bærinn

Jákvæð rekstarafkoma Vestmanneyjabæjar á erfiðu covid ári

Ársreikningur Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2020 var tekinn til fyrri umræðu á fundi bæjarstjórnar Vestmannaeyja í kvöld

Ársreikningurinn sýnir glögglega sterka stöðu bæjarsjóðs og jákvæða rekstrarafkomu, þrátt fyrir erfitt ár fjárhagslega í rekstri sveitarfélaga. Flest sveitarfélög landsins eru að glíma við erfiða fjárhagsstöðu sem stafar fyrst og fremst af áhrifum Covid-19. Vissulega hefur Vestmannaeyjabær ekki farið varhluta af þeim áhrifum, ýmist í formi skertra tekna eða aukins kostnaðar. Hins vegar er staða bæjarsjóðs sterk og fjármálastjórnun fagleg og vel ígrunduð.

Árið 2020 námu heildarrekstrartekjur samstæðu Vestmannaeyjabæjar 6.818. m.kr. og rekstrargjöld 6.701. m.kr.

Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir og fjármagnsliði nam því 118 m.kr. Rekstrarafkoma sveitarfélagsins var jákvæð um tæpar 30 m.kr. samkvæmt samstæðureikningi sveitarfélagsins, en hjá A-hlutanum var rekstrarafkoman neikvæð um rúmar 60 m.kr. Afkoman er verri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2020, sem stafar af niðurfærslu hlutafjár í Herjólfi ohf. í óbeinni niðurfærslu, sem áhrif hefur á A-hluta og samstæðureikninginn. Nemur niðurfærslan alls 108 m.kr., sem áhrif hefur á afkomu A-hlutans, en tapið nam alls 113 m.kr.

Það eru einkum fjögur atriði sem skýra rekstrarafkomuna:

Auk þess að færa þurfti niður hlutafé í Herjólfi ohf. í óbeinni niðurfærslu, nam lífeyrisskuldbinding vegna starfsfólks í B-deild lífeyrissjóðsins Brúar, um 125 m.kr. hærri fjárhæð en gert hafði verið ráð fyrir í fjárhagsáætlun 2020. Jafnframt leiddu launahækkanir skv. nýjum kjarasamningum opinberra starfsmanna og laun vegna veikinda starfsfólks til 302 m.kr. hærri launakostnaðar en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun, að frátöldum Herjólfi ohf. Þá lækkuðu framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga milli ára um tæpar 55 m.kr.

Hjá aðalsjóði var veltufé frá rekstri 617 m.kr. og hjá samstæðu Vestmannaeyjabæjar var veltufé frá rekstri 770 m.kr.

Markvisst hefur verið unnið að því síðustu ár að greiða niður skuldir bæjarsjóðs og er skuldastaða Vestmannaeyjabæjar við lánastofnanir mjög góð. Í lok árs 2020 voru vaxtaberandi skuldir samstæðunnar með næsta árs afborgunum tæpar 292 m.kr. og fyrir A-hlutann 89 m.kr. Hafnarsjóður lauk í mars 2020 að greiða upp lán sín og aðalsjóður mun verða skuldlaus árið 2024. Frá og með árinu 2025 munu einu langtímaskuldir sveitarfélagsins liggja í félagslega íbúðakerfinu og stærsti hluti þeirra skulda ber aðeins 1% vexti.

Skuldaviðmið skv. reglugerð þar um, mælist ekki lengur í A-hluta, en er 9,7% hjá samstæðunni. Skuldahlutfallið hjá samstæðunni er 83,2%. Hámarks skuldahlutfall skv. sveitarstjórnarlögum er 150%. Veltufé frá rekstri nemur 11,3% af heildartekjum samstæðunnar.

Heildareignir samstæðu Vestmannaeyjabæjar námu 14.891 m.kr. í árslok 2020. Þar af stóð handbært fé og skammtímafjárfesting í 2.845 m.kr. Allar fjárfestingar bæjarins á árinu eru fjármagnaðar með handbæru fé og námu fjárfestingar samstæðu Vestmannaeyjabæjar 1.179 m.kr. á árinu 2020.

Allar kennitölur í rekstri sýna góða fjárhagsstöðu Vestmannaeyjabæjar. Veltufjárhlutfall A-hlutans er 3,01% og eiginfjárhlutfallið er 56,2%. Veltufjárhlutfall samstæðunnar er 4,11% og eiginfjárhlutfall 61,9%.

Styrkleikar sveitarfélagsins koma vel fram í rekstrarafkomu ársins 2020

Fjármálastjórnun bæjarins er fagleg og vel ígrunduð. Til að mynda eru tekjur alla jafna varlega áætlaðar og gjöld eru nokkuð nærri fjárhagsáætlun ársins. Þrátt fyrir góðan tekjugrunn Vestmannaeyjabæjar, sem hefur m.a. samanstaðið af; a) sterkum sjávarútvegi og tengdum greinum; b) ferðaþjónustu sem á nú undir högg að sækja vegna heimsfaraldursins og; c) mikilli atvinnuþátttöku almennt, þarf áfram að sýna aðgát og skynsemi við ráðstöfun skattfjár Vestmannaeyinga, sérstaklega um þessar mundir.

Rekstrarkostnaði verður áfram stillt í hóf og horft til rekstrarhagræðingar þar sem við á

Vandað verður til verks við fjárfestingar og framkvæmdir og m.a. horft til einkafjárfestingar, atvinnuhorfa og verkefnastöðu fyrirtækja við ákvarðanir um fjárfrekar framkvæmdir á vegum Vestmannaeyjabæjar á þessum sérstöku tímum.

Viðspyrna við veiruógn sem bæjastjórn samþykkti fyrir ári síðan samanstóðu af aðgerðum sem höfðu töluverð áhrif á rekstur sveitarfélagsins á árinu 2020.

Áfram verður unnið í samstarfi við Ferðamálasamtök Vestmannaeyja um kynningu og markaðsátak í ferðaþjónustu og áhersla verður lögð á nýsköpun, frumkvöðlastarfsemi og fleiri spennandi tækifæri í nánustu framtíð.

Sjávarútvegurinn er mikilvægur fyrir afkomu Vestmannaeyjabæjar og árið 2021 fór vel af stað með loðnuvertíð eftir tveggja ára loðnubrest. Bundnar eru vonir við að afkoma sjávarútvegsins verði góð á þessu ári.

Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri

Forsíðumynd: Halldór B. Halldórsson

Auglýsingar í blaðið

Skil á auglýsingum er í hádeginu á mánudögum.  Auglýsingar sendist á tigull@tigull.is Stærðirnar eru:

  • Heilsíða 170 x 240 mm + 3 mm blæðing 
  • Hálfsíða 170 x 120 mm + 3 mm blæðing
  • Kvartsíða 84 x 120 mm + 3 mm blæðing
  • Renningur 170 x 60 mm + 3 mm blæðing
  • Kubbur 84 x 59 mm + 3 mm blæðing
 
Hafðu samband fyrir verð tigull@tigull.is eða í síma 856-4250

Auglýsingar á vefinn

Auglýsingar sendist á tigull@tigull.is Stærðirnar eru:
  • Stór banner – þver yfir síðuna 1018 x 360 px
  • Auglýsing hægra megin 310 x 400 px
Hægt er að skoða aðrar stærðir – endilega sendið okkur póst á tigull@tigull.is
Search