Hægt að styðja við almannaheillastarfsemi og fá skattafrádrátt með gildistöku nýrra laga

Ný lög um skattalega hvata til almannaheillastarfsemi tóku gildi í nóvember

Lögin fela í sér nýja heimild fyrir einstaklinga til að draga allt að 350 þúsund krónur á ári frá skattskyldum tekjum sínum utan atvinnurekstrar vegna framlaga til almannaheillastarfsemi. Auk þess er kveðið á um tvöföldun á hlutfalli sem atvinnurekstraraðilar mega draga frá skattskyldum tekjum vegna slíkra framlaga og fer það úr 0,75% í 1,5%.

Við þetta bætist að nýleg frádráttarheimild atvinnurekenda vegna framlaga til kolefnisjöfnunar tvöfaldast, úr 0,75% í 1,5%. Alls geta atvinnurekendur því fengið frádrátt frá skattskyldum tekjum sem nemur 3% á ári vegna framlaga sinna.

Markmið breytinganna er að hvetja einstaklinga og fyrirtæki til að styðja við almannaheillastarfsemi milliliðalaust, auk þess að styrkja stöðu lögaðila sem starfa til almannaheilla.

Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra:

Það er frábært að sjá þetta mikilvæga mál koma til framkvæmda. Ég bind vonir við að hvatar fyrir almenning til að láta gott af sér leiða án milligöngu hins opinbera muni styrkja stöðu íslenskra almannaheillafélaga. Með breytingunum sendum við skýr skilaboð til þeirra þúsunda sjálfboðaliða sem starfa við almannaheillastarfsemi um allt land um að störf þeirra séu mikils metin og skipti okkur öll máli.

Upplýsingar forskráðar á skattframtalið

Samkvæmt lögunum ber þeim sem styrkja almannaheillastarfsemi með þessum hætti að fá skriflega staðfestingu frá móttakanda styrksins, en móttakandi sendir Skattinum í kjölfarið nauðsynlegar upplýsingar um gjafir og/eða framlög frá einstaklingum á hverju almanaksári. Umræddar upplýsingar eru í framhaldinu forskráðar á skattframtal einstaklings vegna næstliðins tekjuárs.

Þá þarf það skilyrði að vera uppfyllt að móttakandi gjafar og/eða framlags sé skráður í sérstaka almannaheillaskrá Skattsins á því tímamarki þegar gjöf er afhent eða framlag er veitt.

Ný lög fela í sér að hugtakið almannaheill er tekið upp í 4. grein laga um tekjuskatt í stað orðsins almenningsheill. Í ákvæðinu er nánar tilgreint hvaða starfsemi fellur  undir skilgreininguna, en til hennar telst meðal annars ýmis mannúðar- og líknarstarfsemi, æskulýðs- og íþróttastarfsemi, starfsemi björgunarsveita og neytenda- og forvarnarstarfsemi. Frekari upplýsingar um almannaheillaskrá og önnur hagnýt atriði er að finna á vef Skattsins.

Skattaundanþágur og hvatar fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla

Með samþykkt laganna voru jafnframt samþykktar ýmsar undanþágur frá greiðslu skatta fyrir lögaðila sem starfa til almannaheilla. Þannig verða þeir undanþegnir greiðslu tekjuskatts og staðgreiðslu skatts af fjármagnstekjum, auk undanþágu frá greiðslu virðisaukaskatts með nánar tilgreindum skilyrðum.

Enn fremur var samþykkt að aðilar sem starfa til almannaheilla verði undanþegnir greiðslu stimpilgjalds og geti auk þess sótt um endurgreiðslu á allt að 60% greidds virðisaukaskatts af vinnu manna á byggingarstað við byggingu, viðhald eða endurbætur á mannvirkjum sem alfarið eru í eigu þeirra. Þá er í lögunum veitt undanþága frá greiðslu erfðafjárskatts af gjöfum til aðila í almannaheillastarfsemi.

Undanþágurnar tóku gildi 1. nóvember 2021, og taka til afhentra gjafa og/eða veittra framlaga frá þeim tíma. Ákvæði er varða endurgreiðslu virðisaukaskatts taka hins vegar ekki gildi fyrr en 1. janúar 2022.

Auglýsingar í blaðið

Skil á auglýsingum er í hádeginu á mánudögum.  Auglýsingar sendist á tigull@tigull.is Stærðirnar eru:

  • Heilsíða 170 x 240 mm + 3 mm blæðing 
  • Hálfsíða 170 x 120 mm + 3 mm blæðing
  • Kvartsíða 84 x 120 mm + 3 mm blæðing
  • Renningur 170 x 60 mm + 3 mm blæðing
  • Kubbur 84 x 59 mm + 3 mm blæðing
 
Hafðu samband fyrir verð tigull@tigull.is eða í síma 856-4250

Auglýsingar á vefinn

Auglýsingar sendist á tigull@tigull.is Stærðirnar eru:
  • Stór banner – þver yfir síðuna 1018 x 360 px
  • Auglýsing hægra megin 310 x 400 px
Hægt er að skoða aðrar stærðir – endilega sendið okkur póst á tigull@tigull.is